Schade?....

Stel u heeft schade en u kunt niet meer verder rijden. U kunt dan zelf een bergingsbedrijf inschakelen en de auto bij ons laten brengen, of ons bellen, zodat wij direct het ophalen en vervangend vervoer kunnen regelen en u zelf van een hoop rompslomp af bent.

U bent ook geheel vrij in de keuze van uw schadehersteller, ondanks dat de verzekeringsmaatschappij of de tussenpersoon u nadrukkelijk zal verwijzen naar de op uw groene kaart vermelde herstellers. Deze verwijzing is niet meer dan een advies.

U moet de schade melden en er komt een expert om de schade op te nemen.

Als u nog wel met uw auto kunt rijden kunt u bij ons langskomen. Wij taxeren de hoogte van het schadebedrag en u geeft dit door aan uw verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon. Indien nodig wordt een expertise gedaan. Vervolgens beslist u of de auto door ons mag worden hersteld. Zo ja dan laat u de auto bij ons staan of er wordt een afspraak gemaakt. Zo nee dan betaalt u de expertisekosten.

Als u bent aangereden is de schade verhaalbaar op de tegenpartij.

Bent u aansprakelijk en W.A. verzekerd, dan komen de kosten voor de reparatie aan uw auto voor uw rekening. In dat geval doen wij u prijsopgave en u betaalt de schade rechtstreeks aan ons.